Kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźnika

Kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźnika

Najważniejsze kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźnika – co wziąć pod uwagę? Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia wypadków lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem jest powierzenie przesyłki przewoźnikowi, który ostatecznie dostarczy towar we wskazane miejsce w wyznaczonym czasie. Polisy OCP Przewoźnika są coraz powszechniejsze w branży transportowej – co obejmują i dlaczego warto je kupić?

Czym jest polisa OCP?

Firma spedycyjna podejmująca się przewozu danego produktu odpowiada za jego stan i bezpieczeństwo od momentu załadunku na samochód do momentu dostarczenia go do miejsca przeznaczenia. Dlatego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich jak wypadki spowodowane siłą wyższą, potłuczone szkło lub inne uszkodzenia ładunku, usługodawcy są zobowiązani do wypłaty właścicielom ładunków z własnej kieszeni odszkodowania, co może oznaczać ogromne straty ekonomiczne. Aby tego uniknąć, a przede wszystkim chronić interesy swoje i naszych kontrahentów, istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia specjalnie dla firmy spedycyjnej, potocznie zwanego OCP przewoźnika https://iyq.pl/dobrowolne-ubezpieczenie-przewoznikow/.

Jest to polisa ubezpieczeniowa, która po zgłoszeniu przez przewoźnika szkody i zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wypłaca odszkodowanie właścicielowi ładunku, jednocześnie zwalniając przewoźnika z tego obowiązku. Wysokość odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela zależy od podanej wyceny, jednak w większości przypadków są to bardzo korzystne polisy, wykupione w celu ochrony przewoźnika przed przykrymi konsekwencjami, takimi jak wypadki od niego niezależne lub uszkodzenie towaru. Polisa nie jest obowiązkowa, ale wielu kontrahentów pyta o nią nawiązując współpracę z przewoźnikiem, ponieważ jest to gwarancja bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Co obejmuje polisa OCP i na co zwrócić uwagę?

Wspomniana polisa ubezpieczeniowa OCP przewoźnika zasadniczo wypłaca ogromne sumy pieniędzy w celu ochrony firmy przewozowej przed uszkodzeniem ładunku w wyniku wypadków lub innych nieprzewidzianych okoliczności podczas transportu. Aktualne wyceny są jednak nieco bogate w polisy ubezpieczeniowe pokrywające takie koszty, ale to bardzo dużo zależy od zakresu działalności, zakresu transportu realizowanego przez firmę oraz od tego, jakie klauzule zawiera umowa z kontrahentem. oferowane firmom w Polsce Polisy firm spedycyjnych, które działają, różnią się zakresem ochrony od tych, które są specyficzne dla dużych firm spedycyjnych (np. w całej Europie).

Kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźnika
Kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźnika

Polisa OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ określa również w umowie, które towary są objęte ubezpieczeniem, ponieważ niektóre z nich mogą znajdować się na liście wyłączeń, takie jak niektóre leki, ekskluzywne towary, dzieła sztuki itp., które przewozisz, ta polisa może nie obejmować w w razie wypadku Koszty odszkodowania. Jako dodatek do polisy brane jest pod uwagę również ubezpieczenie od napadu i kradzieży, które stanowi około 20% wszystkich roszczeń. Ubezpieczyciele obawiają się również postojów, na których kierowcy odpoczywają – w umowie mogą być zapisy, że postoje tylko w miejscach wskazanych przez ubezpieczyciela w drodze do miejsca docelowego lub że parkingi muszą spełniać szereg wymogów, m.in. być oświetlone, strzeżone i dozorowane.

Na koniec trzeba też przyjrzeć się wymaganiom firmy ubezpieczeniowej co do warunków przewożonego towaru, ponieważ w niektórych przypadkach, jak np. zostać udowodnione, że szkoda została spowodowana przez warunki. Wszystkie te kryteria są ważne przy wyborze OCP przewoźnika, ale co jeszcze jest kluczowe przy przeglądaniu produktów?

Czym się kierować przy wyborze strategii OCP?

Najprostszym sposobem na porównanie wycen ubezpieczenia przewoźnika jest kontakt z przedstawicielem, który na spotkaniu wyjaśni wszystkie zasady polisy oraz przedstawi wstępny kosztorys floty naszego przewoźnika. Jest to logiczne posunięcie ze względu na wagę tego zobowiązania – jakość wybranej polisy będzie w dużej mierze zależała od tego, jak dobrze zabezpieczy nas ona na wypadek utraty mienia podczas transportu. Kolejnym czynnikiem decydującym jest zakres działalności naszej firmy – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują polisy wyłącznie dla przedsiębiorców działających w Polsce, inne natomiast oferują korzystne rozwiązania dla firm międzynarodowych.

Ważnym aspektem jest również przejrzystość dokumentacji, regulaminów, zrozumiałych regulaminów i warunków, jednak od ubezpieczyciela należy spodziewać się długiej listy i co najważniejsze upewnić się, że wszystkie wymagania są spełnione po zakupie polisy – będziemy na miejscu w razie wypadku występuje Nie martw się negatywną odpowiedzią firmy ubezpieczeniowej.

Rekomendowane artykuły