Najważniejsza umiejętność managera gastronomii

Najważniejsza umiejętność managera gastronomii

Najważniejsza umiejętność managera gastronomii: Każdy właściciel restauracji potrzebuje wsparcia ze strony managera gastronomii, który odciąży go od koordynowania prac związanych z prawidłowym jej funkcjonowaniem. Umiejętności posiadane przez managera przydają się przy zarządzaniu personelem i reprezentowaniu restauracji, weryfikowaniu potrzeb gości i dbaniu o wizerunek lokalu. Manager gastronomii powinien posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale również zdolności przywódcze, wysoką kulturę osobistą i umiejętność pracy pod presją.

Jaka jest najważniejsza umiejętność managera gastronomii?

Manager gastronomii musi posiadać doskonałe umiejętności interpersonalne co pozwoli na odpowiednie kierowanie zespołem. Umiejętność prawidłowej i skutecznej komunikacji oraz zdolności przywódcze to podstawowe cechy jakimi powinien wyróżniać się ten specjalista. Niezbędne jest także opanowanie, ponieważ jego praca wiąże się z szybkim zaadaptowaniem się w stresującym środowisku. Manager często musi podejmować szybkie a także trudne decyzje, więc ważne, aby był kreatywny i samodzielny. Taka osoba powinna być nastawiona na wprowadzanie innowacji w restauracji i stałe ulepszanie jej oferty, dlatego musi być otwarty na nowe trendy w gastronomii.

Najważniejsza umiejętność managera gastronomii
Najważniejsza umiejętność managera gastronomii

Praca managera gastronomi to duża odpowiedzialność z szerokim zakresem obowiązków, na który składa się zarządzanie: personelem, restauracją i reprezentowanie lokalu na zewnątrz. Sprawne kierownictwo pozytywnie wpływa na poprawę wielu aspektów funkcjonowania restauracji. Specjalista musi posiadać umiejętność stosowania nowoczesnych technik sprzedaży i znać prawo pracy. Ponadto manager powinien posiąść wiedzę z zakresu postępowania przy inspekcji sanepidu, znać rodzaje kontroli US, PIH, PIP i zasady HACCP.

Aby restauracja działała sprawnie manager gastronomii powinien przejść odpowiednie szkolenie, z którego dowie się na przykład jak:   

 • Efektywnie wykonywać zadania managera restauracji.
 • Budować prawidłowe relacje z gośćmi lokalu.
 • Ograniczyć koszty: personelu, surowca, operacyjne.
 • Opracować przynoszące oczekiwane zyski menu które stanie się wizytówką lokalu.
 • Prawidłowo wyszkolić obsługę kelnerską.
 • Zwiększyć obroty w restauracji.   
 • Funkcjonuje marketing i promocja w gastronomii.
 • Zastosować techniki sprzedażowe polegające na doradzaniu, zachęcaniu klienta do zamówienia dania (cross-selling), zaproponowaniu lepszej oferty w stosunku do wybranej (droższej- up-selling). To doskonała metoda uzyskania lepszej skuteczności sprzedaży, osiągnięcia zaufania klienta oraz jego rekomendacji.

Czym powinien charakteryzować się manager gastronomii?

Umiejętności managera gastronomii na pewno ułatwią pracę z ludźmi zatrudnionymi w lokalu a także wpłyną na sprawne zarządzanie nim zgodnie z jego specyfiką. Taki pomocnik właściciela restauracji powinien dopasowywać posiadaną wiedzę do charakteru miejsca, cechować się produktywnością oraz kreatywnością. Odpowiednie cechy i osobowość managera przydają się przy rekrutacji i selekcji pracowników w restauracji a także podczas budowania zgranego zespołu, rozwiązywania ewentualnych konfliktów i budowania skutecznej komunikacji.

Manager gastronomii powinien posiadać umiejętność:

 • Tworzenia zespołu co wiąże się z umiejętnością wychwytywania utalentowanych osób wśród personelu i przemyślanym zarządzaniem ich działaniami. Pomaga to w stworzeniu dobrej atmosfery wśród pracowników i podnosi ich zaangażowanie w pracę. Motywowanie pracowników to bardzo ważna umiejętność i nie chodzi tylko o finanse, ale również możliwość dalszego rozwoju pracowników oraz zadowolenie ze świadczonej pracy. Manager powinien znać techniki zarządzania przez cele, motywowanie i delegowanie.
 • Prawidłowej organizacji czasu pracy zespołu, kierowania jego zadaniami, aby jak najefektywniej wykorzystać każdą godzinę pracy. Znajdzie to odzwierciedlenie w zyskach restauracji i dobrych relacjach wśród osób zatrudnionych.
 • Komunikacji która pozwala zarówno przy budowaniu więzi z personelem jak też w sprawnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Jeżeli manager jest autorytetem dla zespołu jego decyzje są respektowane co wpływa dobrze na wzajemne relacje i zadowolenie gości lokalu.  
 • Tworzenia proaktywnej postawy, odpowiedzialności. Jest to ważna cecha, ponieważ wpływa na umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów. To osoba odpowiadająca za aspekty wiążące się z rozwojem lokalu gastronomicznego, nie może obawiać się podejmowania ryzyka.

Strategiczne myślenie i planowanie to niezbędne umiejętności jakie powinien posiadać manager gastronomii. To sprawi, że lokal będzie dobrze się rozwijał, stanie się coraz bardziej popularny, zdobędzie renomę i stałych klientów. Ten specjalista musi mieć kompetencje do organizacji pracy w lokalu, sprawnie koordynować działania w nim zachodzące. Szkolenie manager gastronomii pomoże w sprawnym zarządzaniu finansami, motywowaniu zespołu i w promocji restauracji. Uczestnik kursu pozna nie tylko teorię, ale również praktyczną stronę zarządzania podległym personelem, sposoby kontrolowania jakości i zasady skutecznego marketingu. Po otrzymaniu certyfikatu będzie odpowiednio przygotowany do prowadzenia biznesu gastronomicznego który przyniesie oczekiwany zysk.

Rekomendowane artykuły