Najważniejsza umiejętność managera gastronomii

Najważniejsza umiejętność managera gastronomii

Najważniejsza umiejętność managera gastronomii: Każdy właściciel restauracji potrzebuje wsparcia ze strony managera gastronomii, który odciąży go od koordynowania prac związanych z prawidłowym jej funkcjonowaniem. Umiejętności posiadane przez managera przydają się przy zarządzaniu personelem i reprezentowaniu restauracji, weryfikowaniu potrzeb gości i dbaniu o wizerunek lokalu. Manager gastronomii powinien posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale również zdolności przywódcze, wysoką kulturę osobistą i umiejętność pracy pod presją.

Jaka jest najważniejsza umiejętność managera gastronomii?

Najważniejsza umiejętność managera gastronomii
Najważniejsza umiejętność managera gastronomii

Manager gastronomii musi posiadać doskonałe umiejętności interpersonalne co pozwoli na odpowiednie kierowanie zespołem. Umiejętność prawidłowej i skutecznej komunikacji oraz zdolności przywódcze to podstawowe cechy jakimi powinien wyróżniać się ten specjalista. Niezbędne jest także opanowanie, ponieważ jego praca wiąże się z szybkim zaadaptowaniem się w stresującym środowisku. Manager często musi podejmować szybkie a także trudne decyzje, więc ważne, aby był kreatywny i samodzielny. Taka osoba powinna być nastawiona na wprowadzanie innowacji w restauracji i stałe ulepszanie jej oferty, dlatego musi być otwarty na nowe trendy w gastronomii.

Praca managera gastronomi to duża odpowiedzialność z szerokim zakresem obowiązków, na który składa się zarządzanie: personelem, restauracją i reprezentowanie lokalu na zewnątrz. Sprawne kierownictwo pozytywnie wpływa na poprawę wielu aspektów funkcjonowania restauracji. Specjalista musi posiadać umiejętność stosowania nowoczesnych technik sprzedaży i znać prawo pracy. Ponadto manager powinien posiąść wiedzę z zakresu postępowania przy inspekcji sanepidu, znać rodzaje kontroli US, PIH, PIP i zasady HACCP.

Aby restauracja działała sprawnie manager gastronomii powinien przejść odpowiednie szkolenie, z którego dowie się na przykład jak:   

 • Efektywnie wykonywać zadania managera restauracji.
 • Budować prawidłowe relacje z gośćmi lokalu.
 • Ograniczyć koszty: personelu, surowca, operacyjne.
 • Opracować przynoszące oczekiwane zyski menu które stanie się wizytówką lokalu.
 • Prawidłowo wyszkolić obsługę kelnerską.
 • Zwiększyć obroty w restauracji.   
 • Funkcjonuje marketing i promocja w gastronomii.
 • Zastosować techniki sprzedażowe polegające na doradzaniu, zachęcaniu klienta do zamówienia dania (cross-selling), zaproponowaniu lepszej oferty w stosunku do wybranej (droższej- up-selling). To doskonała metoda uzyskania lepszej skuteczności sprzedaży, osiągnięcia zaufania klienta oraz jego rekomendacji.

Czym powinien charakteryzować się manager gastronomii?

Umiejętności managera gastronomii na pewno ułatwią pracę z ludźmi zatrudnionymi w lokalu a także wpłyną na sprawne zarządzanie nim zgodnie z jego specyfiką. Taki pomocnik właściciela restauracji powinien dopasowywać posiadaną wiedzę do charakteru miejsca, cechować się produktywnością oraz kreatywnością. Odpowiednie cechy i osobowość managera przydają się przy rekrutacji i selekcji pracowników w restauracji a także podczas budowania zgranego zespołu, rozwiązywania ewentualnych konfliktów i budowania skutecznej komunikacji.

kurs managera restauracji
kurs managera restauracji

Manager gastronomii powinien posiadać umiejętność:

 • Tworzenia zespołu co wiąże się z umiejętnością wychwytywania utalentowanych osób wśród personelu i przemyślanym zarządzaniem ich działaniami. Pomaga to w stworzeniu dobrej atmosfery wśród pracowników i podnosi ich zaangażowanie w pracę. Motywowanie pracowników to bardzo ważna umiejętność i nie chodzi tylko o finanse, ale również możliwość dalszego rozwoju pracowników oraz zadowolenie ze świadczonej pracy. Manager powinien znać techniki zarządzania przez cele, motywowanie i delegowanie.
 • Prawidłowej organizacji czasu pracy zespołu, kierowania jego zadaniami, aby jak najefektywniej wykorzystać każdą godzinę pracy. Znajdzie to odzwierciedlenie w zyskach restauracji i dobrych relacjach wśród osób zatrudnionych.
 • Komunikacji która pozwala zarówno przy budowaniu więzi z personelem jak też w sprawnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Jeżeli manager jest autorytetem dla zespołu jego decyzje są respektowane co wpływa dobrze na wzajemne relacje i zadowolenie gości lokalu.  
 • Tworzenia proaktywnej postawy, odpowiedzialności. Jest to ważna cecha, ponieważ wpływa na umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów. To osoba odpowiadająca za aspekty wiążące się z rozwojem lokalu gastronomicznego, nie może obawiać się podejmowania ryzyka.

Strategiczne myślenie i planowanie to niezbędne umiejętności jakie powinien posiadać manager gastronomii. To sprawi, że lokal będzie dobrze się rozwijał, stanie się coraz bardziej popularny, zdobędzie renomę i stałych klientów. Ten specjalista musi mieć kompetencje do organizacji pracy w lokalu, sprawnie koordynować działania w nim zachodzące. Szkolenie manager gastronomii pomoże w sprawnym zarządzaniu finansami, motywowaniu zespołu i w promocji restauracji. Uczestnik kursu pozna nie tylko teorię, ale również praktyczną stronę zarządzania podległym personelem, sposoby kontrolowania jakości i zasady skutecznego marketingu. Po otrzymaniu certyfikatu będzie odpowiednio przygotowany do prowadzenia biznesu gastronomicznego który przyniesie oczekiwany zysk.

Rekomendowane artykuły