Formy okresowych szkoleń BHP

Formy okresowych szkoleń BHP

Formy okresowych szkoleń BHP – jak zapewne wielu z Was wie, prawie każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia BHP przed przystąpieniem do pracy. Ponadto jest zobowiązany do powtarzania ww. kursów co kilka lat, w zależności od zajmowanych przez nas stanowisk. W jakiej formie mogą być prowadzone okresowe szkolenia BHP? Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy wyróżnić? Jak szkolenia BHP działają w praktyce? Jak często jesteśmy zmuszeni powtarzać szkolenia BHP? Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wpisami, w których odpowiedzieliśmy na wszystkie powyższe pytania.

W jakiej formie mogą być prowadzone okresowe szkolenia BHP?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, jaką formę mogą przybrać szkolenia BHP. To jedno z tych często powtarzających się pytań. Zgodnie z przepisami można zatem stwierdzić, że szkolenia te mogą przybierać następujące formy – instruktażu, kursów, seminariów oraz samodzielnej nauki kierowanej. W pierwszym przypadku jest to tylko forma szkolenia, którego czas trwania nie może być krótszy niż 2 lekcje. Umożliwia to zdobywanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu wykonywanej pracy oraz zachowanie zgodne z przepisami i zasadami BHP. Jeśli chodzi o kurs, jest to forma szkolenia trwająca co najmniej 15 godzin. Następnie mamy do czynienia z kursami praktycznymi i teoretycznymi, które umożliwiają zdobycie, aktualizację i uzupełnienie wiedzy związanej z BHP. Na uwagę zasługują również seminaria – czas trwania szkolenia to min. 5 godzin dydaktycznych. Samokształcenie kierowane brzmi tajemniczo. Jest to forma szkolenia, która pozwala zdobywać, aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. W tym celu użyj poczty lub Internetu.

Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy wyróżnić?

Formy okresowych szkoleń BHP
Formy okresowych szkoleń BHP

Skoro już znamy rodzaje treningów okresowych, warto dowiedzieć się więcej o tym, jakie rodzaje możemy wyróżnić. Następnie szkolenie można podzielić na wprowadzające i etapowe. Ta pierwsza jest warunkiem rozpoczęcia przez pracownika wykonywania swoich obowiązków. Cały proces realizowany jest przez wykwalifikowany personel lub pracodawców w formie szkoleń ogólnych i stanowiskowych. Jeśli chodzi o wstępne szkolenie BHP, jest ono całkowicie obowiązkowe. W tym czasie przyszły pracownik zapoznaje się z ogólnymi przepisami BHP, regulaminem miejsca pracy oraz szkodliwymi czynnikami i zagrożeniami, na jakie może być narażony. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest pisemne oświadczenie dołączane do akt osobowych pracownika.

Zwykłe szkolenie BHP wygląda nieco inaczej, ponieważ jego głównym celem jest przypomnienie i utrwalenie wiedzy związanej z BHP. Może przybierać formę samokształcenia, kursów lub seminariów. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy szkolenie należy powtarzać co kilka lat. Szczegóły opiszemy w późniejszym poście.

Jak szkolenia BHP działają w praktyce?

Dla wielu osób szkolenie BHP jest uważane za stresujące z tego czy innego powodu i nie jest to w pełni zrozumiałe. Otóż ​​cały proces rozpoczyna się od rozmowy z pracownikiem na temat przydzielonego miejsca pracy i potencjalnych obowiązków. Trener dokładnie wyjaśnia pracownikowi, na czym polega praca i jak jest wykonywana. Opisano również zagrożenia, które mogą wystąpić w danej lokalizacji. Otrzymamy porady dotyczące ograniczania ryzyka, aby zapobiec powstawaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Pracownicy są również informowani, jakie metody udzielania pierwszej pomocy można wyróżnić. Czas trwania takiego szkolenia zależy w dużej mierze od stażu pracy pracownika oraz zagrożeń, jakie mogą pojawić się na danym stanowisku. Jednym z warunków podjęcia pracy jest uzyskanie dobrych ocen z egzaminu końcowego, co jest właściwie formalnością.

Jak często jesteśmy zmuszeni powtarzać szkolenia BHP?

Warto wspomnieć, że cykliczne szkolenia BHP mają na celu utrwalenie wiedzy i pokazanie, co jest możliwe w terenie. Częstotliwość kursów uzależniona jest od panujących warunków oraz stanowiska. W przypadku wykonywania pracy fizycznej, która może być niebezpieczna dla zdrowia, czynność tę należy powtarzać co roku. Pracownicy fizyczni przechodzą szkolenia co trzy lata i co pięć lat – brygadziści, projektanci, konstruktorzy maszyn, pracownicy BHP, inżynierowie i inne osoby narażone na niebezpieczeństwa. Co 6 lat szkoli się pracowników administracyjno-biurowych.

Rekomendowane artykuły