Transkrypcja ścieżki dźwiękowej

Transkrypcja ścieżki dźwiękowej

Transkrypcja ścieżki dźwiękowej: w dobie Internetu i coraz nowocześniejszej technologii w domu, tradycyjny tekst pisany wydaje się powoli odchodzić do lamusa. Ludzie wolą słuchać audiobooków niż czytać książki, a zamiast pisać wiadomości, wolą dyktować je wirtualnym asystentom pocztowym. Przykłady ułatwiania ludziom życia w ten sposób mogą się mnożyć, a innowacyjne pomysły będą nadal zaspokajać potrzeby rynku w tej dziedzinie.

Czasami jednak trzeba zrobić coś przeciwnego – otrzymać nagrany materiał w formie pisemnej i tylko jako ścieżkę dźwiękową. Ponieważ jest to tak trudne zadanie, warto skorzystać z usług doświadczonej firmy, która profesjonalnie zajmuje się transkrypcją.

Co to jest transkrypcja audio?

W skrócie jest to przepisywanie tekstu akt i tworzenie z nich profesjonalnych dokumentów. Największą trudnością podczas transkrypcji nagrania jest jego jakość – wyraźne głosy, prosty język i proste tematy przekładają się z dźwięku na słowa znacznie szybciej. Im więcej osób jest zaangażowanych w nagranie, tym trudniej jest je zwięźle opisać. Kolejną trudnością jest transkrypcja oparta wyłącznie na ścieżce dźwiękowej. W przypadku nagrań wideo możliwe jest rozróżnienie poszczególnych zdań wypowiedzianych przez ludzi, ale jest to trudne do wywnioskowania z samej ścieżki dźwiękowej i może wymagać skorzystania z usług eksperta.

Podstawowe zasady transkrybowanych nagrań

Transkrypcja ścieżki dźwiękowej
Transkrypcja ścieżki dźwiękowej

Po pierwsze, transkrypcja nagrania powinna być dosłowna – wszystko, co usłyszymy w nagraniu, powinno mieć formę pisemną. Wszystkie dodatkowe informacje, w tym znaczniki czasu, symbole fonetyczne, elementy dźwiękowe (śmiech, płacz, jąkanie, krzyk) zaznaczono nawiasami kwadratowymi i wpisano w nie. Zapisywane są również skrócone wyrazy, a niedokończone zdania oznaczane są wielokropkami. Wszystkie gesty i informacje niewerbalne pokazane w nagraniu również powinny być ujęte w nawiasy kwadratowe, w tym ruchy rąk, wstawanie, siadanie, nerwowe tupanie, szamotanina, wycofanie się rozmówcy.

Jeśli chodzi o samego rozmówcę, każde pytanie uzupełniające powinno być napisane zaczynając od nowego akapitu, podając imię i nazwisko rozmówcy, stanowisko lub przynajmniej płeć. O dobrej jakości transkrypcji świadczy również wielkość liter imion i nazwisk oraz nazw własnych, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, które często decydują o tonie nagrywanych dialogów. Wszystkie liczby należy również zapisać słownie. Bardzo ważne jest również zwracanie uwagi na wszelkie powtórzenia, niegramatyczne wyrażenia i błędy językowe – ma to na celu zachowanie informacji, które oryginalny dźwięk zarejestrował na ścieżce dźwiękowej.

Transkrypcja próbna

Rozprawy sądowe, przesłuchania świadków i zdarzenia organów ścigania nagrane jako ścieżki audio lub wideo to teksty najczęściej transkrybowane przez profesjonalne firmy zajmujące się transkrypcją. Jest to konieczne z kilku powodów. Po pierwsze, wszystkie oświadczenia muszą mieć wyraźny podpis respondenta. Ponieważ protokół przesłuchania nie jest tworzony bezpośrednio podczas przesłuchania, najlepszym rozwiązaniem jest nagranie go w formie ścieżki dźwiękowej i zlecenie transkrypcji przez profesjonalistę. Sytuacja jest podobna jak w przypadku rozpraw sądowych i wydarzeń służbowych – zapisy z tych wydarzeń są przechowywane w aktach i nie są niszczone przez upływ czasu, jak zapisy na nośnikach elektronicznych.

Napisy do filmów

Napisy wykonane do filmów polskich i zagranicznych to także transkrypcje. Profesjonalne biura transkrypcyjne akceptują napisy do filmów, tak samo jak tłumaczą transkrypcje z języków obcych na napisy polskie. Jednak takie usługi są znacznie droższe niż standardowa transkrypcja i zajmują więcej czasu. Często filmy polskojęzyczne mają też polskie napisy – gest twórców i dystrybutorów wobec osób niedosłyszących. Takie napisy są również umieszczane w nawiasach kwadratowych i wskazują na inne elementy dźwiękowe obecne w treści filmu, których widzowie mogą nie słyszeć – są to m.in. trzaskanie drzwiami, skrzypienie podłóg, silny wiatr i inne dźwięki zarejestrowane w filmie.

Inne zastosowania transkrypcji

Ponieważ nagrywanie (dźwiękowe lub audiowizualne) jest łatwiejszym sposobem rejestrowania spotkań, szkoleń czy wywiadów, to rozwiązanie jest coraz częściej stosowane na bieżąco. Nagrania wystąpień z konferencji, posiedzeń zarządów, trenerów, polityków czy paneli ekspertów są następnie przekazywane profesjonalnym transkryptorom. Następnie przenieś precyzyjne, profesjonalne zapisy do akt, archiwów i dokumentów. Czasami konieczne jest podpisanie klauzuli poufności – każda szanująca się agencja, która dokonuje transkrypcji zgodnie ze swoimi zawodowymi standardami etycznymi, jest zaszyfrowana, aby zachować bezpieczeństwo danych przekazywanych przez klientów.

Rekomendowane artykuły